Vyhledávání:  
Kód/OSČ:    Heslo:    
Moje menu
Procesy a útvary
OŘD
Události
Důležité INFO
Evidence
Akce / E-learning
 
| |
   
Důležité registry
Sekce registru:   

 
 Ankety
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Průzkum spokojenosti zaměstnanců  1 Kvitová Petra  01.03.2010  Kvitová Petra  08.10.2013   
Sledování spokojenosti ambulantních klientů 2006-2009  1 Kvitová Petra  29.03.2010       
Sledování spokojenosti hospitalizovaných klientů 2006-2009  1 Kvitová Petra  29.03.2010       
Výsledky ankety spokojenosti klientů 2009  1 Kvitová Petra  15.04.2010       

 Aplikace
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
* NOVÉ PODÁNÍ *  1 Kvitová Petra  08.11.2010  Kvitová Petra  21.09.2012   
AISLP - automatizovaný informační systém léčivých přípravků  1 Kvitová Petra  16.10.2008       
Clavius - knihovní katalog  1 Kvitová Petra  30.05.2008  Kvitová Petra  11.09.2013   
Hlášení o stavu dočasně uzavřených lůžek na lůžkových odděleních  1 Kvitová Petra  14.04.2009  Kvitová Petra  30.09.2011   
Mzdový výkaz (v přípravě)  1 Kvitová Petra  18.02.2010  Kvitová Petra  04.10.2011   
Objednávání stravy - jídelníček  1 Kvitová Petra  22.01.2010       
Objednávání stravy - pacienti  1 Kvitová Petra  05.06.2008       
Objednávání stravy - zaměstnanci  1 Kvitová Petra  05.06.2008       
Parenterální výživa  1 Kvitová Petra  30.05.2008       
Rozpisy služeb  1 Administrátor  28.04.2010  Kvitová Petra  31.03.2011   
SMS brána  1 Kvitová Petra  22.02.2010       
Snadné ověření platnosti zdravotního pojištění pacientů ze SLOVENSKA  1 Kvitová Petra  19.11.2008       
Stav lůžek intenzivní péče  1 Kvitová Petra  01.04.2009       
SWLab DRG  1 Kvitová Petra  26.06.2009       
Tarifikace - PINTEL  1 Kvitová Petra  06.08.2008       
Žádanka na opravu  1 Kvitová Petra  26.09.2012  Kvitová Petra  26.09.2012   

 Dokumenty
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Číselník HS  1 Administrátor  17.03.2010       
Historie nemocnice  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Kolektivní smlouva  1 Kvitová Petra  09.07.2010       
Koncepce rozvoje  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Transformace nemocnice na akciovou společnost  1 Kvitová Petra  30.05.2008       
Transfúzní přípravky - příbalové informace  1 Kvitová Petra  26.01.2010       
Vyhláška 473 - O systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce  1 Kvitová Petra  08.01.2009       

 Finanční zhodnocení
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Finanční zhodnocení ARO  1 Kvitová Petra  04.06.2010       
Finanční zhodnocení DĚT  1 Kvitová Petra  03.06.2010       
Finanční zhodnocení GPO  1 Kvitová Petra  03.06.2010  Kvitová Petra  08.10.2013   
Finanční zhodnocení HTO  1 Kvitová Petra  03.06.2010       
Finanční zhodnocení CHIR  1 Kvitová Petra  03.06.2010       
Finanční zhodnocení INT  1 Kvitová Petra  03.06.2010       
Finanční zhodnocení NEU  1 Kvitová Petra  03.06.2010       
Finanční zhodnocení OKBD  1 Kvitová Petra  18.06.2010       
Finanční zhodnocení ORL  1 Kvitová Petra  04.06.2010       
Finanční zhodnocení OS+CS  1 Kvitová Petra  18.06.2010       
Finanční zhodnocení REH  1 Kvitová Petra  04.06.2010       
Finanční zhodnocení URO  1 Kvitová Petra  04.06.2010       

 Formuláře/Šablony
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Další formuláře  1 Kvitová Petra  05.01.2009       
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování  1 Kvitová Petra  09.10.2009       
Dovolenka  1 Kvitová Petra  09.06.2008  Kvitová Petra  03.09.2010   
Hlavičkový formulář  1 Kvitová Petra  18.05.2009       
Mimořádná odměna  1 Kvitová Petra  03.11.2009       
Nástupní školení uživatelů informačních systémů - osnova a prezenční listina  1 Administrátor  10.11.2009       
Navýšení osobního příplatku  1 Kvitová Petra  09.04.2009       
Opakovací školení  1 Kvitová Petra  16.01.2009       
Plán dovolených  1 Havlík František  07.01.2010       
Plán spojení na zaměstnance oddělení  1 Kvitová Petra  23.09.2010  Kvitová Petra  23.09.2010   
Popis funkce  1 Kvitová Petra  13.04.2010       
Povolení k účasti na vzdělávací akci  1 Kvitová Petra  21.09.2009       
Prezentační listina  1 Kvitová Petra  16.01.2009       
Přihláška k registraci přístupu do systému Elektronických Zdravotních Knížek  1 Administrátor  18.12.2009       
Rozdělení osobních příplatků za nemocné zaměstnance  1 Kvitová Petra  31.03.2009       
Rozpis služeb, evidence odpracovaných hodin a absence  1 Kvitová Petra  22.01.2010       
Seznámení s OŘD a s ostatními dokumenty  1 Kvitová Petra  16.01.2009       
Školení řidičů referenských vozidel  1 Kvitová Petra  16.01.2009       
Vstupní instruktáž  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Výkaz docházky  1 Havlík František  05.05.2010  Havlík František  04.10.2010   
Vzor organizační směrnice  1 Kvitová Petra  05.05.2010       
Vzor pracovního postupu  1 Kvitová Petra  05.05.2010       
ŽÁDANKA NA OPRAVU - PRACOVNÍ PŘÍKAZ  1 Kvitová Petra  24.09.2012  Kvitová Petra  24.09.2012   
Žádost k předběžné kontrole při řízení výdajů  1 Kvitová Petra  20.03.2009       

 ISO/ISMS
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
ISO - léčebná péče 2009  1 Kvitová Petra  15.04.2010       
ISO - ošetřovatelská péče 2009  1 Kvitová Petra  16.04.2010       
Mimořádné události 2009  1 Kvitová Petra  12.05.2010       
Mimořádné události 2009 - grafy  1 Kvitová Petra  12.05.2010       
Plán interních auditů 2010  1 Kvitová Petra  17.05.2010       
Plán zvládání rizik  1 Administrátor  18.04.2010       
Pochvaly a stížnosti  1 Kvitová Petra  05.05.2010       
Prohlášení o aplikovatelnosti ISMS  1 Administrátor  07.05.2010       
Seznam agend a jejich vlastníků  1 Kvitová Petra  10.05.2010       
Seznam externí dokumentace  1 Kvitová Petra  10.05.2010       
Seznam OŘD  1 Lukáš Petr  13.08.2010  Lukáš Petr  16.11.2010   
Soupis ostatních informačních aktiv  1 Administrátor  18.04.2010       
Výsledky interních auditů  1 Kvitová Petra  10.05.2010  Kvitová Petra  24.08.2010   

 Laboratoře
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Laboratorní příručky  1 Kvitová Petra  28.07.2010       

 Lékárna
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Akce v nemocniční lékárně  1 Kvitová Petra  31.08.2010  Dalesková Hana  16.11.2010   
Ambulantní pozitivní list 2010  1 Kvitová Petra  04.10.2010  Kvitová Petra  22.10.2010   
Zaměstnanecké slevy v nemocniční lékárně - tiskopis  1 Kvitová Petra  20.01.2009       

 Mzdové oddělení
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Mzdové oddělení - často kladené dotazy  1 Kvitová Petra  14.04.2010       

 Návody

 Odbory
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Odbory - INFO    Kvitová Petra  09.06.2008       

 OIT
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Plán externích profylaxií a konzultací - MEDEA  1 Administrátor  16.11.2009       
Rozpis pohotovosti  1 Zahrádková Jarmila  13.07.2010  Administrátor  01.11.2010   

 Registrační listy
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Registrační listy 2006  1 Kvitová Petra  23.02.2009       
Registrační listy 2009  1 Kvitová Petra  24.02.2009       
Registrační listy 2009 - nové dodatky  1 Kvitová Petra  24.02.2009       

 Seznamy

 Starý intranet
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Archív starších aktualit  1 Kvitová Petra  10.06.2008       
Starý intranet (již neaktualizováno)  1 Kvitová Petra  02.03.2009       

 Ustanovené komise
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Hlavní inventarizační komisi na rok 2010  1 Kvitová Petra  30.03.2010       
Komise etická  1 Kvitová Petra  15.04.2010       
Komise informačního fóra  1 Kvitová Petra  13.04.2010       
Komise investiční  1 Kvitová Petra  16.04.2010       
Komise pro určení vnějších vlivů  1 Kvitová Petra  30.03.2010       
Komise stravovací  1 Kvitová Petra  23.04.2010       
Komise škodní  1 Kvitová Petra  15.04.2010       
Komisi pro kvalitu  1 Kvitová Petra  13.04.2010       
Likvidační komise  1 Kvitová Petra  30.03.2010       
Nutriční tým  1 Kvitová Petra  30.03.2010       
Skupina interních auditorů  1 Kvitová Petra  22.04.2010       
Transfúzní komise  1 Kvitová Petra  15.04.2010       

 Výroční zprávy
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Výroční zpráva 2006  1 Kvitová Petra  30.05.2008       
Výroční zpráva 2007  1 Kvitová Petra  30.05.2008       
Výroční zpráva 2008  1 Kvitová Petra  29.07.2009       
Výroční zpráva 2009  1 Kvitová Petra  05.11.2010  Kvitová Petra  05.11.2010   

 Vzdělávání
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Plán vzdělávacích akcí v Orlickoústecké nemocnici, a.s. na rok 2010  1 Kvitová Petra  05.03.2010       
Vzdělávání  1 Kvitová Petra  27.08.2010  Kvitová Petra  06.10.2010   

 Webové stránky
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Finance  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Knihovna  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Orlickoústecká nemocnice, a.s.  1 Kvitová Petra  16.04.2009       
Zajímavosti  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Zdravotnická oddělení  1 Kvitová Petra  09.06.2008       

 Zdravotnické výkazy
  Název   Pořadí   Vložil   Vloženo   Změnil   Změněno    
Hlášení úrazu - regres (viz NIS MEDEA)  1 Kvitová Petra  04.03.2010  Kvitová Petra  19.10.2010   
Nemožnost souhlasu pacienta s hospitalizací  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Ověřování platnosti karet zdravotního pojištění  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Péče za úhradu  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Pozitivní a negativní revers  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Rozpis rehabilitace lékařem na poukaz FT  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Souhlas pacienta s poskytováním zdravotní/ústavní péče  1 Kvitová Petra  09.06.2008       
Vyúčtování zdravotní péče poskytnuté za úhradu  1 Kvitová Petra  30.05.2008       
Žádanka o dopravu sanitním vozidlem za úhradu  1 Kvitová Petra  30.05.2008       

|
 
Počet záznamů: 144